Nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK

PDF
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 2
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 3
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 4
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 5
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 6
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 7
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 8
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 9
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 10
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 11
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 12
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 13
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 14
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 15
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 16
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 17
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 18
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 19
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 20
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 21
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 22
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 23
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 24
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 25
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 26
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 27
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 28
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 29
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 30
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 31
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 32
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 33
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 34
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 35
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 36
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 37
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 38
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 39
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 40
nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK obrázek 41
Máte zájem o inzerát?
1/41
PDF
10 000 €
Netto cena
≈ 247 400 Kč
12 000 €
Cena s DPH
Kontakt s dealerem
Značka:  Kensan
Model:  Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK
Typ:  rázový drtič
Rok výroby:  07/2023
Lokalizace:  Turecko Ankara
Datum zanesení:  24. 5. 2024
Machineryline ID:  RW35210
Možnost leasingu: 
Možnost nákupu na úvěr: 
Popis
Kapacita:  400 t/h
Celkové rozměry:  6 m × 2.56 m × 2.95 m
Motor
Palivo:  elektrolitický
Stav
Stav:  nový
Záruka::  1 rok
Dokumenty
Více podrobnosti
Barva:  černá

Více podrobnosti — Nový rázový drtič Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK

Anglicky
Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK-1115

Rotor Diameter, mm - 1150,
Rotor Width, mm - 1500,
Productivity, tons per hour - 300-400,

The Kensan PSK series of crushers are rotary crushers with adjustable jaws. They are specially designed to crush medium and high-strength materials (such as limestone, dolomite, granite, and basalt) to sizes suitable for use in asphalt and as a filler in concrete. These crushers can process large material, produce a cubic product, have a high degree of crushing, high productivity, and require low capital and operating costs. All these features make them ideal as secondary crushers in crushing and sorting installations.

The stone that falls into the crusher is struck by the crushing elements in the first zone under the influence of the rotation of the rotor hammers, and this is how the first stage of crushing takes place. High pressure and destructive force are created in this zone, capable of crushing even very durable materials. If the crushed material reaches the required size, it moves to the second zone. The material that has moved to the second zone undergoes an additional stage of crushing and is reduced to an even smaller size. Then the material moves to the third and final zone, where the final stage of crushing occurs. As a result, the material is reduced to the smallest sizes.

Advantages:

• Wear-resistant crushing elements
• High crushing productivity
• High level of size reduction
• Hydraulic body opening
• Ability to use both sides of the blades
Primer és szekunder rotoros törők Kensan PSK-1115

Rotor átmérő, mm - 1150,
Rotor szélessége, mm - 1500,
Termelékenység, tonna óránként - 300-400,

A Kensan PSK törők sorozata állítható állkapocsú rotoros törőket jelent. Ezeket kifejezetten közepes és nagy szilárdságú anyagok (pl. mészkő, dolomit, gránit és bazalt) aprítására tervezték olyan méretekre, amelyek aszfaltban való felhasználásra és beton töltőanyagaként való használatra alkalmasak. Ezek a törők képesek nagy méretű anyagot kezelni, kocka terméket állítanak elő, nagy aprítási fokozatúak, nagy teljesítményűek, alacsony tőke- és működési költségeket igényelnek. Mindezek a tulajdonságok ideálissá teszik őket szekunder törőkként az anyagok törésére és szétválasztására szolgáló berendezésekben.

A törőbe kerülő kő a rotor kalapácsainak forgásának hatására az első zónában található törőelemek ütését kapja, és így történik az első aprítási fázis. Ebben a zónában nagy nyomás és romboló erő jön létre, amelyek képesek még a nagyon erős anyagokat is aprítani. Ha az aprított anyag eléri a szükséges méretet, átkerül a második zónába. Az anyag, amely átment a második zónába, további aprítási fázison megy keresztül, és még kisebb méretre csökken. Ezután az anyag átmozdul a harmadik és utolsó zónába, ahol az utolsó aprítási fázis történik. Ennek eredményeként az anyag a legkisebb méretre csökken.

Előnyök:

• Kopásálló aprítóelemek
• Magas aprítási teljesítmény
• Nagy méretcsökkentési szint
• Hidraulikus háznyitás
• A lapátok mindkét oldalának használatának lehetősége
Concasoare rotative primare și secundare Kensan PSK-1115

Diametrul rotorului, mm - 1150,
Lățimea rotorului, mm - 1500,
Productivitate, tone pe oră - 300-400,

Seria de concasoare Kensan PSK sunt concasoare rotative cu falci reglabile. Acestea sunt special concepute pentru a zdrobi materiale de rezistență medie și înaltă (cum ar fi calcarul, dolomitul, granitul și bazaltul) până la dimensiuni potrivite pentru utilizare în asfalt și ca umplutură în beton. Aceste concasoare pot procesa material de dimensiuni mari, produc un produs cubic, au un grad înalt de zdrobire, o productivitate înaltă și necesită costuri de capital și operaționale scăzute. Toate aceste caracteristici le fac ideale ca concasoare secundare în instalațiile de zdrobire și sortare.

Piatra care cade în concasor este lovită de elementele de zdrobire în prima zonă sub influența rotației ciocanelor rotorului, și astfel are loc prima etapă de zdrobire. În această zonă se creează o presiune mare și o forță distructivă, capabile să zdrobească chiar și materiale foarte rezistente. Dacă materialul zdrobit atinge dimensiunea necesară, acesta se mută în a doua zonă. Materialul care a trecut în a doua zonă trece printr-o etapă suplimentară de zdrobire și este redus la o dimensiune și mai mică. Apoi, materialul se mută în a treia și ultima zonă, unde are loc etapa finală de zdrobire. Ca rezultat, materialul este redus la cele mai mici dimensiuni.

Avantaje:

• Elemente de zdrobire rezistente la uzură
• Productivitate înaltă de zdrobire
• Nivel înalt de reducere a dimensiunii
• Deschidere hidraulică a corpului
• Posibilitatea de a utiliza ambele părți ale lamelor
Первичные и вторичные роторные дробилки Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK

Серия дробилок Kensan PSK представляет собой роторные дробилки с регулируемыми щеками. Они специально разработаны для измельчения материалов средней и высокой прочности (например, известняка, доломита, гранита и базальта) до размеров, подходящих для использования в асфальте и в качестве заполнителя в бетоне. Эти дробилки могут обрабатывать крупный материал, производят кубический продукт, имеют высокую степень измельчения, высокую производительность, требуют низких капитальных и операционных затрат. Все эти особенности делают их идеальными в качестве вторичных дробилок в установках по дроблению и сортировке материалов.

Камень, попадающий в дробилку, подвергается удару от дробящих элементов в первой зоне под воздействием вращения молотков ротора, и так происходит первый этап дробления. В этой зоне создается высокое давление и разрушительная сила, способные раздробить даже очень прочные материалы. Если измельченный материал достигает нужного размера, он перемещается во вторую зону. Материал, перешедший во вторую зону, подвергается дополнительной стадии дробления и уменьшается до еще меньшего размера. Затем материал перемещается в третью и последнюю зону, где происходит окончательная стадия дробления. В результате материал уменьшается до наименьших размеров.

Преимущества:

• Элементы дробления, устойчивые к износу
• Высокая производительность дробления
• Высокий уровень уменьшения размера
• Гидравлическое открытие корпуса
• Возможность использования обеих сторон лопастей
Первинні та вторинні роторні дробарки Kensan PSK-1115

Діаметр ротора, мм - 1150,
Ширина ротора, мм - 1500,
Продуктивність, тонн на годину - 300-400,

Серія дробарок Kensan PSK представляє собою роторні дробарки з регульованими щелепами. Вони спеціально розроблені для подрібнення матеріалів середньої та високої міцності (наприклад, вапняка, доломіту, граніту та базальту) до розмірів, що підходять для використання в асфальті та в якості наповнювача в бетоні. Ці дробарки можуть обробляти великий матеріал, виробляють кубічний продукт, мають високий ступінь подрібнення, високу продуктивність, потребують низьких капітальних та операційних витрат. Усі ці особливості роблять їх ідеальними в якості вторинних дробарок в установках по дробленню та сортуванню матеріалів.

Камінь, що потрапляє в дробарку, піддається удару від дробильних елементів у першій зоні під впливом обертання молотків ротора, і так відбувається перший етап дроблення. У цій зоні створюється високий тиск та руйнівна сила, здатні подрібнити навіть дуже міцні матеріали. Якщо подрібнений матеріал досягає потрібного розміру, він переміщується в другу зону. Матеріал, що перейшов в другу зону, піддається додатковому етапу дроблення та зменшується до ще меншого розміру. Потім матеріал переміщується в третю та останню зону, де відбувається остаточний етап дроблення. В результаті матеріал зменшується до найменших розмірів.

Переваги:

• Елементи дроблення, стійкі до зносу
• Висока продуктивність дроблення
• Високий рівень зменшення розміру
• Гідравлічне відкриття корпусу
• Можливість використання обох сторін лопатей
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!

Podobné inzeráty